Profiel: Liempdse Omni Vereniging

Bestuur

Voorzitter: Toon Voets, De Knolschans 1, 5298 AX Liempde, tel. 0411-632067,
Secretaris: Gerda van Oirschot, Akkerstraat 5, 5298 CN Liempde, tel. 0411-632123
Penningmeester: Jos Vervoort, Heidonk 22, 5298 VN Liempde, tel. 0411-632744

Badminton: Wim Tiellemans, Oude Kerkstraat 9, 5281 BA Boxtel, tel. 0411-683667

email: lovliempde@msn.com

bankrekening: NL32RABO0128704705

Facebook: Liempdse Omnivereniging
Twitter: @LOVLiempde


Sponsor Jeugdteams

Aannemingsbedrijf van Nunen-Liempde
MSF_7288a